Skip to main content


Maakt de doop zalig?

Auteur Hendrik Schipper

Bij dit onderzoek kwam hij verassende dingen tegen. Zo ook een boek van dr. M.A. van Willigen, Christelijk Gereformeerd hoogleraar, wat hij in 2014 geschreven heeft over: “Doop en Avondmaal in de vroege kerk”. Daarin zegt hij o.a.

“In dit graf daalt de dopeling af en aan de andere zijde stond hij er weer uit op, samen met Christus. Hij onderging de doop naakt. Hij moest zijn kleren afl eggen in een daarvoor bestemde nis en kreeg een wit kleed om gehangen...” De doop werd niet zomaar bediend. Er ging jarenlang onderwijs aan vooraf… “Augustinus heeft door het bewust centraal stellen van de kinderdoop de bediening van de doop veranderd,”

De auteur heeft voor een antwoord op deze vraag uitgebreid onderzoek gedaan naar alle aspecten van de doop.

  • Wat staat er in Gods Woord?
  • Wat staat er in de Belijdenis Geschriften?
  • Wat betekent het genadeverbond voor de doop?
  • Wat waren de doopleer en de dooppraktijk gedurende de twee duizend jaren vanaf de apostelen.