Skip to main content


Geloof Bekering Wedergeboorte

Hij nam Gods Woord, toonde hen wat over Hem geschreven stond in de Schriften en opende hun verstand. Dat laatste hoort er wel bij!
En dat wil Hij ook nu doen onder de leiding van de Heilige Geest, als wij Hem dat biddend vragen.
Dat hebben wij ook gedaan gedurende een lange periode van studie en het resultaat is opgeschreven in dit boek.
De meer uitgebreide uitleg met meer dan 300 teksten, kunt u vinden in het boek:
“De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”.
Zie: www.themessiahrevealed.com Vertaald en overgezet in 40 talen.
In dit boek staan de Messiaanse profetieën vermeld in de volgorde van de Bijbelboeken
in het Oude Testament. Het boekje dat u nu in handen hebt, is een verkorte uitgave, gefocust op de profetie en de directe vervulling.
Wij hopen en bidden dat veel mensen hierdoor de Heere Jezus zullen mogen leren kennen of Hem nog beter leren kennen en verwonderd zullen staan over Wie Hij is.

Wie is de Heere Jezus Christus? Wat betekent Hij voor mij? Wat was het echte doel
van Zijn komst? Dat waren de vragen van Zijn discipelen. Zijn dat ook uw vragen?
Het antwoord van de Heere Jezus Christus Zelf is:
Alles over Mij staat geschreven in de Bijbel.
Kom, lees met Mij en over Mij.