Skip to main content


God laat Zich kennen

DOOR ZIJN WOORD - DOOR ZIJN SCHEPPING - DOOR ZIJN ZOON

De meerderheid van de mensheid gelooft dit niet. God laat Zich echter op verschillende manieren kennen. Door middel van Zijn Woord, de Bijbel. We lezen in het Oude Testament dat God Zich in het verleden aan veel mensen geopenbaard heeft. Dat begint met Adam en Eva, de eerste mensen.

God sprak met Abraham als met een vriend. Hij sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. God sprak met David, de man naar Gods hart. God sprak met Zij n profeten. In het Oude Testament openbaarde God Zich heel vaak door Zijn Zoon, als de Engel van de HEERE.

God heeft Zich ook laten kennen door Zijn daden. Machtige daden met betrekking tot Zijn oogappel Israël. Hij scheidde het water van de Roode Zee, zodat ze droogvoets daar door konden gaan en later door de Jordaan. Hij voedde hen 40 jaren in de woestijn met brood uit de hemel.

God laat Zich ook kennen door Zijn schepping. In de natuur: door middel van de fauna en de flora. De hemellichamen: zon, maan, sterren en planeten openbaren ons Zijn majesteit. De auteur laat ons de unieke betekenis zien van veel planten in de Bijbel.

God heeft Zich bovenal geopenbaard en laten kennen in en door Zijn Zoon, Jezus Christus. “Wie Mij gezien heeft, heeft Mijn Vader gezien”, zegt Jezus. “Ik en de Vader zijn één.”

God is de grote Schepper van ’t heelal. Dat moet in de eeuw van de evolutieleer en de grote afval weer onder de aandacht gebracht worden! God wil heel graag dat alle mensen Hem leren kennen en weten wie hun Schepper is. God wil dat alle mensen zich bekeren van hun vijandschap tegen Hem. God wil dat alle mensen zalig worden.

Dit boek kan niet meer besteld worden, wel gedownload

“De roos wordt voor de schoonste onder de bloemen gehouden, maar Jezus is oneindig schoner in de geestelijke hof, dan de roos in de tuinen der aarde. Hij neemt de eerste plaats in als de schoonste onder tienduizenden. Hij is de zon en al de anderen zijn sterren; de hemelen en het daglicht zijn donker bij Hem vergeleken, want de Koning in Zijn schoonheid gaat alles te boven.”
(Charles H. Spurgeon)