Skip to main content


Geloof Bekering Wedergeboorte

Niet te bestellen wel te downloaden

Waarom een boek over deze kernbegrippen van de Bijbel? In de Bijbel zelf, kan men toch alles lezen over geloven, bekeren en opnieuw geboren worden? Ja, dat is zonder meer waar en dat betekent dus ook dat het heel belangrijke onderwerpen zijn.

In deze tijd echter, lezen steeds minder mensen de Bijbel. Daar komt nog bij, dat de Bijbel momenteel in het Nederlands, in minstens zes verschillende vertalingen verkrijgbaar is. Voor welke vertaling moet je dan kiezen? Daar bestaat veel verwarring over. Veel mensen vinden de Bijbelse taal moeilijk te begrijpen. Als een jongere ook nog veel woorden tegenkomt, die niet meer gebruikt worden, is de kans groot dat hij/zij er niet meer aan begint. Daarom is een goede Bijbelvertaling in hedendaags Nederlands heel belangrijk.

Er zijn nog meer redenen om deze kernwoorden uit de Bijbel nader te verklaren. Wat is er gaande? Uit de prediking in verschillende kerkelijke denominaties blijkt dat de begrippen: bekering en wedergeboorte bijna niet meer voorkomen. Bekering is niet meer nodig. Er wordt vaak gezegd: ”God is liefde en je mag komen zoals je bent.” Maar het Woord leert ons dat je niet mag blijven zoals je bent. Volgens een PKN dominee, komt wedergeboorte maar één keer in de Bijbel voor en volgens een hoogleraar theologie, kun je over wedergeboorte een leven lang doen.

De woorden geloven of geloof worden veel gebruikt in de prediking, maar deze vlag kan verschillende ladingen dekken. Met andere woorden: de inhoud en de betekenis worden niet altijd op Bijbelse wijze verklaard. We herkennen meer en meer wat de Heere Jezus zegt in Lukas 18:8: Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Dat is de nood van deze tijd. Aangezien er zonder geloof, bekering en wedergeboorte geen behoud is, geeft dit mij voldoende motivatie om biddend, onder de leiding van de Heilige Geest, te gaan onderzoeken wat de Bijbel zegt over deze kernwoorden.

Drie kernwoorden uit de Bijbel. Als we ons oor te luisteren leggen, moeten we erkennen dat deze woorden niet zo vaak meer worden gehoord in de prediking. Drie woorden met een rijke, geestelijke betekenis en inhoud. Woorden die voor ons van levensbelang zijn, van eeuwig levensbelang. de auteur werd er, in zijn laatste levensweken hier op aarde, toe gedrongen om deze Boodschap nog één keer dicht bij de mensen te brengen.