Skip to main content


De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Herziene Statenvertaling
auteur Hendrik Schipper

In dit boek gaat het over het Woord van de levende God. Door dit Woord kunt u onder de leiding van de Heilige Geest leren wie God is en wie Zijn Zoon is. De profeet Hosea zegt in Hosea 4:6 “Mijn volk is te gronde gegaan, omdat het zonder kennis is.” En de Heere Jezus zegt Zelf in Johannes 5:39

“Onderzoekt de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”

Dit zegt Jezus van de Schriften van het Oude Testament. Hoe belangrijk is het dan te weten welke teksten in de Schriften de Heere Jezus bedoeld heeft. In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan, die direct of indirect duiden op de beloofde Messias. De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten uit het Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben.

Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids. Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn die op deze wijze de eenheid van de Schriften laten zien. Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.