Skip to main content


De Messias geopenbaard aan Abraham

auteur Hendrik Schipper

Amos 3: 7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. In de Bijbel staat dat Abraham wandelde met God. Hij wordt ook een vriend van God genoemd. God noemde hem Zijn profeet. Hij had dus wel een speciale relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Toen Abraham 75 jaar oud was werd hij door God uitverkoren om de stamvader te worden van een groot volk. Een volk waardoor de gehele aarde gezegend zou worden. Een volk waaruit ook de beloofde Messias zal voortkomen. De Messias die God aan Adam beloofd had in Genesis 3:15. Abraham moest het afgodische Ur verlaten en op weg gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Nu is het zo bijzonder dat God aan het begin van de uitvoering van Zijn plan om de gehele wereld te zegenen door de Messias, God aan Abraham bijna volledig inzicht geeft hoe dit proces zal verlopen.
Abraham geloofde in de komst van de Messias. Een uitdaging voor jonge mensen om te gaan in de voetsporen van Abraham en Izak. Wie was Abraham? Abraham is de stamvader van het Joodse volk. Abraham was een profeet van God.