Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord - DEEL 7

Waaruit blijkt dat God de volken lief heeft?
Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

In deze wereld, die door satan en zijn medewerkers beheerst wordt, komt God met Zijn boodschap van liefde en vrede en eeuwig leven. Het is de wil van God dat alle mensen eeuwig gelukkig, zalig, worden.
Dat is mogelijk geworden door het offer van de Zoon van God aan het kruis van Golgotha.

De apostelen van de Heere Jezus hebben deze boodschap verkondigd. Eerst aan het volk Israël en daarna aan de volken. Wat ging er later mis in de verkondiging met betrekking tot dwalingen?
De auteur gaat daar uitgebreid op in.

Verder in dit boek ook veel aandacht voor het plan van God met de volken in de eindtijd.
In het Woord vinden we vele profetieën en beloften met betrekking tot
verschillende volken. Deze zullen alle vervuld worden. Er zal echter ook strijd en vijandschap zijn tegen de Heere en Zijn Gezalfde.

Dit is het 7e deel in de serie: “De actualiteit van Gods Woord”. In dit nieuwe boek gaat het over de liefde van God voor de volken. Uit de Schrift blijkkt dat God de volken lief heeft. De auteur toont dat ook aan.

Dat begon al met de belofte aan Abraham: In u zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden.