Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord - DEEL 6

De Heere heeft gezworen bij Zichzelf.
Er zijn velen die daar een andere mening over hebben en deze mening
ook openlijk- of soms meer bedekt verkondigen.
De auteur toont aan wat de oorzaak is van deze dwalingen. Waarom zijn
ze in tegenspraak met het Woord van God?

In de Bijbel staat dat in de toekomst geheel Israël zalig zal worden.
De Joodse mensen die nu tot geloof komen, worden toegevoegd aan
de Gemeente, het Lichaam van Christus en de Bruid van Christus. Deze
bestaat uit Jood en heiden.
Voor het overblijfsel van Israël, na de opname van de Gemeente, heeft
God nog wonderbare plannen. Bijna alle profeten spreken daarover. Het
overblijfsel van Israël zal bekeerd worden.

De auteur laat zien hoe- en wanneer dat zal gebeuren.

Verder komen aan de orde:

  • Wat is bekering?
  • Is Evangelisatie onder het Joodse volk een opdracht van de Heere?
  • De invloed van dwaalleringen op de Messias belijdende Gemeenten.
  • Wat zeggen de Torah, de profeten en de geschriften over de bekering van het Joodse volk?
  • Het Oude- en Nieuwe Verbond.
  • Wat kunnen gelovigen nu voor het Joodse volk betekenen?

Dit is het 6e deel in de serie: “De actualiteit van Gods Woord”. In zijn nieuwste boek toont de auteur duidelijk aan, op basis van Gods Woord, dat de verkiezing en de liefde van God voor het Joodse volk eeuwig zijn.