Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord - DEEL 5

Aan de orde komen de vragen:

  • Hoe kan ik weten of er een God is?
  • Als er een God is, hoe kan ik weten, merken, dat Hij leeft?
  • Zijn er bewijzen dat God leeft?
  • Men zegt dat God liefde is. Waaraan kan ik dat zien?
  • Men zegt dat God almachtig is. Zijn daar voorbeelden, bewijzen van?

De auteur gaat uitgebreid in op de eigenschappen van God. Eigenschappen
die Hij alleen heeft, omdat Hij God is.
Ook eigenschappen die God niet alleen heeft, maar ook aan de mens heeft
gegeven. Heel leerzaam.
Wat geloven mensen inzake het bestaan van God, over de liefde van God?
Wat geloven mensen van de wens van God dat Hij wil dat alle mensen
zalig worden?

Dit is het 5e deel in de serie: “De actualiteit van Gods Woord”. De auteur gaat in dit boek in op het bestaan van God.