Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord - DEEL 4

Zegen! Wat een heerlijk woord. Oneindig rijk van inhoud. Groot van
omvang.

De Engelse Bijbelvertalingen hebben daar in hoofdzaak maar één woord
voor en dat is “blessed”= gezegend.
Je kunt ook wel met één woord volstaan, als je maar weet Wie er zegent en wie er gezegend worden. Als je maar weet wat de inhoud van die zegen is.
De auteur laat zien dat de inhoud van het begrip zegen heel verschillend
kan zijn.
De grootste zegen van God voor de mensheid is Zijn onuitsprekelijke
Gave: de Zoon van God en de Zoon des mensen, de Heere Jezus. Alle
andere zegeningen zijn van Hem afgeleid, komen voort uit Zijn volbrachte werk.

Het is de wens en het gebed van de auteur, dat u door het lezen en
bestuderen van dit boek gezegend zult worden met deze grootste Zegen
van God: het persoonlijk kennen van- en geloven in de Heere Jezus. Als u van Hem mag zijn, als u een kind van God mag zijn, bent u oneindig rijk gezegend. Grotere zegen bestaat er niet.

Dit is het 4e deel in de serie: “De actualiteit van Gods Woord”.
Wie wil er nu niet gezegend worden?
De auteur laat zien hoe vaak het woord zegen, gezegend, zalig, welzalig en andere daarvan afgeleide woorden in de Bijbel voorkomen.