Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord - DEEL 3

God is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij is ook de Herschepper.
Wat betekent dat? God heeft de aarde en alles wat er op is volmaakt
geschapen. Het was zeer goed. Wat is er veranderd?

De mens en de aarde en de hemel zijn vergankelijk. Dit is gekomen door
de ongehoorzaamheid van de satan en van de mens aan God: de zondeval. Daarom is de dood gekomen als het loon op de zonde.
De hele schepping zucht en is in barensnood zegt Gods Woord. De weeën van de eindtijd worden zichtbaar.

Is er hoop? Is er toekomst? Ja! “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”, zegt de
Heere. Alle? Ja alle dingen. Wat wordt er nieuw?

  • De mens in Christus is een nieuwe schepping.
  • De Heere Jezus stelde een Nieuw Verbond in.
  • Jezus noemde Zijn boodschap ‘nieuwe wijn” in “nieuwe zakken”.
  • Gods kinderen krijgen een nieuwe naam.
  • Israël, Gods oogappel, wordt nieuw.
  • We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
  • En een nieuw Jeruzalem, waarvan God de Bouwmeester is.

De gelovigen, Gods kinderen, zien uit naar de vervulling van al Gods
beloften.

Dit is het 3e deel in de serie: “De actualiteit van Gods Woord”. Hierin stelt de auteur weer andere aspecten van Gods heilplan aan de orde.