Skip to main content


De actualiteit van Gods Woord

Een evaluatie van de huidige tijd
Een vooruitblik op de eindtijd

Als ineens het sociale- en economische leven bijna compleet stil komt te staan dan vraag je je toch af wat er aan de hand is? Er is een pandemie gaande, maar dat antwoord bevredigt mij niet.

Zo’n pandemie komt niet zo vaak voor en dan zo wereldomvattend. Nu weet ik als christen dat belangrijke gebeurtenissen op aarde door God aan Zijn profeten en dienaren bekend worden gemaakt. (Amos3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten)
Zou dat nu ook zo kunnen zijn? In het Nieuwe Testament laat Mattheüs ons weten dat de Heere Jezus voorzegd heeft, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Dat zal in fases gaan. Eerst zijn er weeën en daarna komt de bevalling. Eerst zijn er nog betrekkelijk lichte rampen, waarmee God de mensheid wil waarschuwen om zich te bekeren.

Als dat niet gebeurt, komt er een tijd van Grote Verdrukkingen. In dit boek kunt u hierover lezen.

De corona-crisis

We zitten momenteel midden in de Corona crisis. Van alle kanten komen er vragen naar ons toe. Hoe kunnen we dit duiden. Hoe moeten we dit verklaren?
Wat zegt de Bijbel hierover? Zegt de Bijbel er wel iets over?
Is dit een plaag van God? Is dit een straf? Is dit een oordeel? Wat heeft het de gelovigen te zeggen? Maar ook: wat heeft het ongelovigen te zeggen?
Dit bracht de schrijver er toe een en ander op papier te zetten.
Wat zegt Gods Woord?