Skip to main content


Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente

auteur Hendrik Schipper

In dit boek zijn heel veel Beloften, Woorden en uitspraken van de Heere Jezus opgenomen, als mede van Zijn apostelen, die door de Heilige Geest geleid van Hem hebben gesproken.

Het zijn Woorden voor Zijn Gemeente, voor leden van Zijn Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is. Voor Zijn schapen waarvan Hij de Herder is.
Woorden van de Hemelse Bruidegom voor Zijn Bruid.
Het zijn Woorden voor deze tijd. Woorden die antwoorden geven op allerlei vragen en situaties in het leven van een christen.

Het zijn Woorden van bemoediging en vertroosting, van hoop en verwachting. Ook van ontdekking, vermaning en waarschuwing. Van verwachting en hoe we met blijdschap mogen uitzien naar Zijn komst en toekomst.

‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’