Skip to main content


500 jaar reformatie, 2000 jaar baptisme

De geschiedenis van bijna 2000 jaar Bijbelse doop

Dit boek gaat over de weinig bekende geschiedenis van het Baptisme. Het gaat over gelovigen, die vanaf de tijd van de Heere Jezus tot op de dag van vandaag, de Bijbelse doop, dat is de doop op het geloof, praktiseerden.

Baptisten kwamen in iedere eeuw voor. Veelal niet bekend onder de naam Baptist. Zij kregen als groep vaak een naam, die een relatie had met hun voorganger of met de regio waar zij woonden.

Zij werden bijna altijd vervolgd en veelal vermoord door de roomskatholieke- en/of reformatorische geestelijkheid in samenwerking met de overheid. Er zijn door alle eeuwen heen verschrikkelijke dingen gebeurd, in Europa, maar ook in Nederland.

Is uit de lutherse- en gereformeerde leer ook het Baptisme voortgekomen? Nee, het Baptisme is al begonnen met de doop van de Heere Jezus door Johannes de Doper. En deze praktijk is door Zijn apostelen voortgezet. Het Baptisme bestaat dus al bijna 2000 jaar. Het Baptisme is dus ook niet begonnen in 1609 door de komst van John Smyth uit Engeland. Het Baptisme is ook niet begonnen in 1521 in Duitsland door de AnaBaptisten. In dit boek hoop ik dat aan te tonen.