Boeken van de auteur Hendrik Schipper gratis lezen, downloaden en bestellen

Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd.

Wat is de betekenis van dopen?
Wat is het verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop?Word ik zalig door de doop?
Wat betekent van harte geloven?
Staat deze titel in de Bijbel? 

Beloften en profetieën van God voor de volken.

Beloften en profetieën in de Bijbel voor alle volken.
Wordt mijn land ook genoemd?
Is er een einde aan de tijd?
Is er een eindoordeel van God over mijn leven?
Is er een hel? 

Israël Gods oogappel.

Wie is de Bruid van Christus?
Is Israël nog wel het volk van God?
Is de oprichting van de staat Israël het werk van God?
Is Israël een bezettende macht?
Wordt geheel Israël bekeerd? En zo ja, wanneer?

Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente.

Hoe krijg ik zekerheid van mijn zaligheid, van mijn behoud.
Worden alle mensen zalig?
Is er een eindoordeel van God?
Is er een hel?
Is de Gemeente hetzelfde als de kerk? 

De Messias geopenbaard aan Abraham.

Zijn de beloften door God aan Abraham gedaan ook nu nog actueel?
Gelden de landbeloften nog?
Welk land is voor Israël?
Mag de besnijdenis afgeschaft worden? 

De actualiteit van Gods Woord.

Wat gaat er volgens de Bijbel in de komende tijd gebeuren?
Wat komt er na de coronavirus? 

Deze serie bestaat uit zeven delen:

1 Een evaluatie van de huidige tijd-Een vooruitblik op de eindtijd..
2 Gods Koninkrijk is nabij.- Koninkrijk van Vrede.
3 Nieuwe schepping.- Zie ik maak alle dingen nieuw.
4 Zegenrijk.
5 Er is een God Die leeft.
6 De verkiezing en liefde van God voor Israël zijn eeuwig.
7 God heeft de volken lief.

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift.

Beloften en profetieën in de Bijbel over de komende Messias.
Gaat het over de eerste of tweede komst?
Wanneer komt de Messias? Welke Messias?
Wat komt de Messias op aarde doen? Oordelen of ook nog iets anders? 

Het grote verschil.

Over de godsdiensten in deze wereld. Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam enz.
Wat zijn de verschillen met de christelijke godsdienst.
Leidt elke godsdienst naar één en dezelfde God?

Gratis lezen – downloaden – bestellen

Alle boeken op de website kunt u gratis lezen, downloaden en of bestellen. Over welke boeken gaat het? 

  • Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd. 
  • Beloften en profetieën van God voor de volken. 
  • Israël Gods oogappel. 
  • Beloften en Woorden van de Heere Jezus voor Zijn Gemeente. 
  • De Messias geopenbaard aan Abraham. 
  • De actualiteit van Gods Woord. 
  • De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift. 
  • Het grote verschil.
Copyright © Boaz World Word Project